Download bogen som pdf-fil

Du kan købe bogen hos Bog & Idé, Saxo.com og en række andre online-boghandlere. Hvis du vil købe den i en butik kan du få den i Spidsroden på hjørnet af Griffenfeldsgade og Prins Jørgens Gade 14 samt i bogcaféen Barrikaden, der ligger i Ungdomshuset på Dortheavej.